Hjem

Miljøundersøkelser og sanering

 • Grunnundersøkelser i forbindelse med forurensing
 • Sanering av olje- og bensintanker
 • Sanering av forurensede masser
 • Behandling av forurensede masser
 • Mottak av spesialavfall
 • Sertifikatutstedere godkjent av arbeidstilsynet for gassmåling
Rådgivning

content

Fyringsoljetanker

content

Referanser

content

Miljøundersøkelser og sanering

 • Grunnundersøkelser i forbindelse med forurensing
 • Sanering av olje- og bensintanker
 • Sanering av forurensede masser
 • Behandling av forurensede masser
 • Mottak av spesialavfall
 • Sertifikatutstedere godkjent av arbeidstilsynet for gassmåling

content

content

content

Har du spørsmål? Send oss en melding eller ring oss på 55 50 85 00