HMS

Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Oljeservice AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

Dette innebærer at vi er kvalifisert til å påta oss ansvarsrett i byggesaker, og hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet, er å sikre god kvalitet i samsvar med kravene til plan- og bygningslovgivningen. I tillegg sikrer dette at krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem er ivaretatt.

Vi er prekvalifisert av samtlige oljeselskap for drivstofftekniske leveranser og installasjoner.

Kunder setter de høyeste krav til kvalitet og sikkerhet, og det er en selvfølge for oss å ha dette som hovedfokus. Som belønning for vårt fokus på HMS-arbeid, har vi vunnet sikkerhetspriser som landets beste kontraktører både fra Norske Shell og Exxon Mobil.

Oljeservice AS har 0-skade filosofi fundamentert for samtlige arbeidsoppdrag . Vi har derfor prekvalifisert våre faste underleverandører, og implementert våre rutiner hos dem.

SFT, innsamlingstillatelse farlig avfall.pdf