Om oss

Oljeservice AS ble etablert i 1965, og har lang og solid erfaring med å være totalleverandør av drivstofftekniske tjenester.

Vi utfører service og vedlikehold på alle typer drivstoffanlegg som for eksempel til bensinstasjoner, marinaanlegg, jetfuel, buss og tungtransport, statlige og kommunale anlegg.

Vi levere alle typer pumper og røranlegg, korthåndteringssystem, tanker og oljeutskillere.

Vi utfører tankrens og tilstandskontroll for alle typer tanker

Vi leverer alle nødvendige entreprenørtjenester for etablering eller oppgradering av drivstoffanlegg.

Vi utfører sanering av forurenset grunn, oljetanker og har ADR godkjente biler for transport av farlig avfall.

Vi utfører ADR kontroll og reparasjoner på alle typer tankkjøretøy.

Vi tilbyr prosjektering for nybygg og oppgraderinger, risikoanalyser, situasjonsplaner og alle nødvendige produkter for et effektivt helhetskonsept.


Som et naturlig supplement til vår kjernevirksomhet tilbyr vi også produkter og tjenester som sveiseverksted, spilloljeutstyr, trykkluftanlegg, trykkluftutstyr og oljeleveringsutstyr til bilverksteder