Kortterminaler

Kortterminaler for håndtering av bank-/kredittkort knyttes
opp mot automat-/kassasystem på anlegget.
Utendørs kortlesere kan leveres frittstående, eller
integrert i pumpe.

Vi har også GIR kortterminaler for internkort-/brikker som
styrer pumper direkte, hvor eier leser av tankinger via pc
eller webserver.

Send oss en forspørsel